Kimfly Mobiles Price List 2017

See 32 matching Kimfly mobiles (Showing 1-24 of 32 products)

Grid List
 
Kimfly Mobiles Price in India 2017
Top Kimfly Mobile Models Price Spec Score
KoldFire Kimfly Elite E1 Rs.2,099 72/100
Kimfly Z1 Rs.2,299 62/100
Kimfly Z4 Rs.1,399 69/100
Kimfly Z10 Rs.5,499 59/100
Kimfly K16 Rs.1,899 38/100
Kimfly Z5 Rs.2,999 69/100
Kimfly A20 Rs.1,899 63/100
Kimfly Z7 Rs.1,999 67/100
Kimfly Z3 Rs.1,950 67/100
Kimfly Z2 Rs.2,999 67/100
 
x